Türkiye, yasaklar ve sansürün yaşamın bir rutini olarak kabul görmeye başladığı bir noktaya doğru hızla ilerliyor. Kapsamı sürekli genişlemekte olan yasaklar karşısında konumumu diğer fotoğrafçı dostlarım ile beraber netleştirmek istedim.

Az sonra izleyeceğiniz fotoğraflar, İnternet kullanıcılarının düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve bilgiye erişim haklarının hiçbir gerekçe ile engellenemeyeceğini düşünen ve bu düşüncesini İnternet’te Sansüre Karşı Ortak Platform Deklarasyonu‘nu fotoğrafları ile imzalayarak dile getiren fotoğrafçılara ait.

Siz de düşüncenizi ve tepkinizi dile getirin. Bu anlayışı protesto etmek, düşünen, üreten ve İnternet’i etkin şekilde kullanan açık fikirli insanların bir sorumluluğu. Size önemsiz dahi görünse atacağınız bir imza, dile getireceğiniz düşünceleriniz, katılacağınız bir gösteri, yazacağınız bir yorum, yasaksız bir Türkiye için çaba gösteren insanlara güç verecektir:

Bir birey olarak öneminizi küçümsemeyin.

***

Bu sayfa, fotoğrafı ile burada yer almak isteyen her fotoğrafçıya açık. Uzun kenarı 800 piksel uzunluğunda olan bir fotoğrafınızı ve mesajınızı bu e-posta adresine gönderebilirsiniz: a.murat.eren / gmail.

Güncelleme (02/08/2011): Bu güncelleme ile fotoğraf gönderim çağrısına resmen son vermiş olmak istedim. Herkese ilgisi için çok teşekkür ediyorum.

***
Birol Üzmez, “Daha özgür bir ülke için“.

***
Erdal Kınacı, “Hiç değilse İnternet’te, ne yapacağıma devlet karar vermesin“.

***
Görkem Kiter, “Çek elini dünyamdan!

***
Ağca Kayıhan, “Sansür ve yasaklara karşıyım; egitimi ve özgürlüğü destekliyorum“.

***
Sina Demiral, “Sansür, temel bir hakkı gizlemeyi salık verir“.

***
Ufuk Kıray, “Türkiye’de İnternet kullanan her sağlam insan, erişime engelli adayıdır“.

***
Emre Uçar, “Yasakçıların yüzü yok“.

***
Fatih Aksoy, “Sansür, karanlığa doğru atılmış bir adımdır“.

***
Yalçın Kesen, “Sansür çok güzel bir şeydir, herkes aynı beyine sahip olur!

***
Filiz Tülü, “Sansüre maruz kalmak şiddete maruz kalmaktır

***
Yılmaz Kemal Yüce, “Birinin neyi bileceğine hükmetmek, onun nasıl yaşayacağına karar vermektir. Hayatınızı kafesletmeyin!

***
Salim Çallı, “Yasaklar, özgürlüğümüze kurulan barikatlardır. İzin vermeyelim!

***
Şenay Öztürk, “Öğrenmek yerine körelmek… Bir yerde yanlışlık var.

***
Kerem Kaynar, “Bugün internet, yarın?

***
Ahmet Güzel, “Dünyaya sizin gözlüklerinizle bakmak istemiyorum.

***